Velkommen til Kvamskogen Næringslag

Sida der du finn oppdatert info om vær og føreforhold på Kvamskogen

Tilskot til turløypeprepareringa!

TURLØYPEPREPARERINGA 2022.    Klarer hytte- og campingvogneigarane å slå fjorårets innbetalinger?                                 Pr. 31. mars -22  er det 1163 eigarar som har bidrege med sitt tilskot mot 1267 pr. 31 mars 2021. Vi oppmodar framleis hytte- og camping-vogneigarar som ikkje har gitt sitt bidrag til turløypeprepareringa om å gjera det.  NB! Spør naboen din om han har bidratt?

Likviditeten til Næringslaget er låg, då Næringslag har kjøpt ½ delen av brua over Kvennelva mellom  Kvernaskogen og Aktiven Skiheis AS for kr. 312.500,- i februar. Næringslaget eig no heile brua. Dette for å sikra at brua er open for all ferdsel uten å verta stengd med gravemaskin som tidlegare sesongar. Prepareringsmaskina kan no kryssa Kvennelva over brua og preparera på begge sider,  uten å måtta køyra ned til Fv 49 for kryssing.

Næringslaget søkjer Kvam herad om tilskot til kjøpet, men har ikkje motteke noko tilsagn endå.

Kvamskogen Næringslag oppfordrar dei eigarane som endå ikkje har bidrege med sitt støtte, til å gjera dette for å sikra prepareringa til felles nytte og glede!  

Vi har bankgiro 3530.07.08577 eller Vipps 91705.

Helsing Kvamskogen Næringslag

Velkomen til heimesida for Kvamskogen Næringslag

Her vil både dagsturistar, hyttefolk og andre brukarar finna nyttig informasjon om Kvamskogen

Kvamskogen er fjellplatået mellom Samnanger og Kvam, høgste punkt er Fuglafjell med 1336 m.o.h. ”Skogen” er ein ynda utfartsstad for folk i Bergens-regionen, særleg om vinteren. Mange reiser på dags-turar til Kvamskogen, og på dagar med fint ver kan det vera over 30.000 personar som nyt sola og dei preparerte turløypene.  Området er ein av norges største hyttebyar med rundt 2000 hytter- og nærare 500 campingvognplasser.

Kvamskogen ligg 50 minutt med bil frå Bergen og 10 minutt frå handelssenteret Norheimsund.  Fylkesveg 49 går over Kvamskogen. I vintersesongen er det gode bussforbindelser  med  Bergen, også med eigen skibuss rett i alpinanlegga i helgane om vinteren. Dette er eit fantastisk fjellområde for tur- og skientusiastar, både når det gjeld turgåing og alpinsport. Her finn du skiheisar, akebakkar og preparerte turløyper for alle nivå. Her er meir enn 30 alpinløyper, 16 skitrekk, 3 barneskitrekk og over 65 km preparerte turløyper. I tillegg kjem alle dei upreparerte turløypene som går opp til høge fjelltoppar som Kvitingen, Byrkjefjell og Fuglafjell. Det er gode parkeringsforhold som gir eit godt utgangspunkt for å koma seg ut i turløypene.

Fornøyd med løypene?

              Vil du gi eit bidrag til vårt arbeid med prepareringen kan du gi dette via

vipps_sjgrnn

                                  ein sum for dagstur eller kr. 600,- for årskort til

            Vipps nummer 91 705

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close