OM OSS

Kvamskogen Næringslag er ein medlemsorganisasjon.  Alle som har næringsinteresser på Kvamskogen  kan vera medlemmer. Næringslaget er registrert i Frivillighetsregisteret

Føremålet for Kvamskogen Næringslag er: “Organisasjonen skal arbeida for å betra infrastrukturen i området og fremja felles interesser”

Det skal haldast årsmøte innen april månad kvart år. Årsmøtet skal godkjenna årsmelding og rekneskap, velja styremedlemmer og varamedlemmer, velja leiar og fastsetja kontigent.

Dei viktigaste arbeidsoppgavene no er vinterpreparering av dei vel 65 km med turløyper og finansiering av desse. Prosjektering av Gang- og sykkelveg mellom Kvennelva (Ungdomsheimen) og NAF.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close