Personvernerklæring

Organisasjonsnr: 996 998 282
Kvamskogen Næringslag
Steine 26, 5600 Norheimsund
Kontakt: Rolf Brynjulf Bergesen
Mobilnr: 9009 5414

Behandlingsansvarlig: Rolf Brynjulf Bergesen
Denne personvernerklæringen omhandler om hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg. Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.
Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger. 

Personopplysninger er frivillig å oppgi med unntak av opplysningene vi trenger for å registrere deg.
I denne erklæringen oppgir vi hva vi samler inn av opplysninger.

Som er:

Fornavn, etternavn, bostedsadresse og  postnr/sted og epost.
Adressene blir innhentet fra Ambita Infoland som er en av forvalterene av offentlege grunnboksdata og fra eiere av oppstillingsplassene. Epost blir oppgitt av eier.


Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Utsending av faktura løypetilskudd og utsending av informasjon (avis Hordaland Folkeblad)

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Dataene lagres hos oss med den hensikt så lenge du eier hytte eller leier oppstillingsplass for campingvogn/bobil på Kvamskogen.


Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du kan be om at vi retter eller sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.


Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close