Telefon nummer

Viktige telefonnummer 

Nødtelefonar  
Brann 110
Politi 112
Lege/ambulanse 113
Nyttig å vite
Brannvakt Kvam 9484 8110
Kvam Legevakt  Toloheimen 116 117 – 5655 1910
Norheimsund Legesenter 56 55 39 40
Lensmannen i Kvam 56 55 35 00/02800
Kvam Kraftverk (vakt) 56 55 33 33
Veterinærvakt 88 00 56 55
Falck Bilberging 02 222
NAF Bilberging 08 505
Kvam Herad (09 – 15) 56 55 30 00
Teknisk vakt 56 55 34 00
Snøskutertransport
Norheimsund Røde Kors 48 13 53 20
Bergen Røde Kors 56 55 89 57
Arna Røde Kors 56 55 88 68
Johan Skeie 915 45 745
Henrik Steine 917 14 982
Turløypepreparering
Kvamskogen Hytteservise 56 55 89 49
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close