TURLØYPER

For turløypeprepareringa har Kvamskogen Næringslag inngått kontrakt med fast sum for året med Kvamskogen Hytteservice AS fram til 2024. Dette medfører at vi betaler same summen for prepareringa enten det er lite eller mykje snø.

Pr. 31. mai 2022 er det 1203 eigarar som har betalt, i 2021 var det 1.296 hytte/campingvogneigarar som betalte, og i 2020 var det berre 761 eigarar som betalte. Overskot vert brukt til barmarkspreparering, grusa/retta opp løypene, laga grøfter, legga ned røyr for å få vekk vatn.

Vi oppmodar ALLE på det sterkaste om å betala sitt tilskot til prepareringa til konto 3530.07.08577 eller VIPPS til 91705. TAKK!

Kartet med vinterløyper finnes i digital versjon via bof sine sider. Her er lenken: https://bof.avinet.no/WebServices/generic/Media.asmx/Download?uuid=70ce853b-7bc1-480c-aa87-63e4a23f3dd6

Sporing av preparerte løyper på Kvamskogen via skisporet.
Trykk på bildet under for på komme til skisporet.

turløyper_kvamskogen

Kvamskogen har over 65 km preparerte skiløyper i sesongen. Den mest populære løypa går fra Furedalen og vidare til Mødal (Negerlandsbyen), og er maskinpreparert til foten av Såta. Ei anna mykje brukt løype til Mødal går frå Løkjentunet. Løypa frå Ungdomsheimen (Aktiven) inn til Øvre Steinskvanndalen er også populær.
Bergen og Omland Friluftsråd BOF, Kvamskogen Næringslag, Kvamskogen Vel og Kvam Herad har utgitt eit løypekart som viser dei preparerte vinterløypene. Kartet viser forslag til rundturar med løypebeskrivelsar og når dei ulike løypene blir preparert. Kartet er tilgjengeleg i postkassane som du finn på dei store infotavlene på parkeringsplassane, hos Furedalen Alpin eller hos NAF’en på Kvamskogen. Kartet kan du også lasta ned ved å nytta deg av linken under:

Klikk her for å lasta ned nytt løypekart for Kvamskogen (PDF)   Tekstdelen til kartet er tilgjengeleg på BOF sine sider, klikk her for å lasta ned (PDF, ca 2 MB)

Kobling til kartet ligger også ute på BOF sine sider: https://www.avenzamaps.com/maps/65891/kvamskogen-lypekart/

Under BOF sine nettsider er all informasjon om Kvamskogen samlet. Under områder er skiløyper og sommerløyper også lagt ut på det digitale kartet, som viser friluftsområder og løyper i BOFs medlemskommuner (zoom helt inn, så kommer skiløyper og sommerstier fram): https://www.bof.no/omrade/skiloype/kvamskogen

På Kvamskogen har vi også lagt ut to turmål i turregistreringssystemet TellTur.no. En post er i Steinskvanndalen, og en på toppen av Tveitakvitingen: https://www.telltur.no/turmaal/myghxi9g/5746. Turmålene i TellTur ligger også i appen Norgeskart Friluftsliv.

GPS – Etterkvart vel mange å ha med ein GPS eller mobiltelefon med GPS når dei er på tur, noko som kan vera eit greit tillegg til kartet. BOF har lagt ut nokre sporloggar fra løypene på Kvamskogen. Filene som er lagt ut er i eit format som du kan ta inn i kartprogrammet som fulgte med GPS’en og overførast til denne. Greit å ha med seg også som ein ekstra sikkerheit hvis været slår om.

gps

Trykk på bilde for å laste ned sporlogg

               Fornøyd med løypene?

                    Vil du gje eit bidrag til vårt arbeid med prepareringen kan du gje dette via

vipps_sjgrnn

                                  ein sum for dagstur eller kr. 600,- for årskort til

                   Vipps nummer 91 705

                                                      Takk for ditt bidrag! 

Bygging (sommerpreparering og bygging av skibruer) og vinterpreparering av løypenettet er ein “felles dugnad” som hytte-eigere, næringsdrivande både på Kvamskogen og i Norheimsund, hovedbrukseigere, Kvam herad, Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), Hordaland fylke, Kvamskogen Vel og Kvamskogen Næringslag står bak.

Bergen kommune betaler IKKJE tilskudd til prepareringen, sjølv om mange av hytteeigarar og dagsturistane kjem fra Bergen.

Uten dei økonomiske tilskuddene dei enkelte yter, ville det ikke vært mulig å oppretthalda dette flotte tilbudet til både hyttefolk og tilreisende.

Kvar januar sender vi ut giro med løypekort til alle hytteeigere og campingvogneigere. Dette kan brukes ved innbetaling av tilskudd til turløypene, kr. 600,- for 2022. Har du ikke fått tilsendt dette, kan ditt tilskudd betales til

Kvamskogen Næringslag, Steine 46, 5600 Norheimsund. Bankkonto nr. 3530.07.08577

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close